TNTT Montréal - đoàn Saviô

[masterslider alias=”showcase-1″]

Fondation

27 mai, 1984

Mien

Canada

Saint patron

St Dominic Saviô

Lời Đáp

Sẵn Sàng
TNTT Montréal est une organisation à but non-lucratif, sous le leadership de l'Église catholique.
Nous formons des jeunes pour être des meilleurs personnes et des bons chrétiens pour répandre l'Évangile.
Mục Đích (Mission)
Đào Luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo.
Đào Luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo.
Nền Tảng (Fondation)
Thánh Kinh Công Giáo
(Bible catholique)
Giáo Huấn Công Giáo
(Tradition catholique)
Lý Tưởng (Idole)

Chúa Giêsu Thánh Thể (Jésus Christ dans l'Eucharistie)

trung tâm điểm
nguồn sống thiêng liêng
lý tưởng sống của đời mình
5 Tôn Chỉ (Principes)

1

Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể

Vivre la Parole de Dieu et s'unir à l'Eucharistie

2

Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế

Aimer et honorer Marie la Mère de notre Sauveur Jésus Christ

2

Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Honorer et imiter les Saint martyrs du Viet-Nam

4

Yêu mến và vâng phục Đức Giáo Hoàng

Aimer et obéir le Pape

5

Thăng tiến con người nhân bản

Constamment s'améliorer et préserver la culture vietnamienne
Ấu Nhi Thiếu Nhi Nghĩa Sĩ Hiệp Sĩ Huynh Trưởng
Tuổi 7-10 11-14 15-17 18+ 19+
Màu Khăn Xanh lá cây Xanh trời Vàng Nâu Đỏ
Khẩu Hiệu Ngoan Hy Sinh Chinh Phục Dấn Thân Phụng Sự