Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa.
Xin Chúa ngự vào tâm hồn con và ở lại với con luôn mãi.
Amen.
Kinh Dâng Ngày
Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu. Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa
mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay.
Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ,
con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng. Amen.
Kinh Dâng Ngày (Hát)
Ngày nay con dâng cho Chúa.
Xin Chúa thương nhận lòng trí chúng con.
Mọi cơn gian nan nguy khổ.
Chúng con dâng cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm. Amen.
Kinh Dâng Đêm
Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn.
Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua.
Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la.
Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh. Amen.
Kinh Trưóc Bữa Ăn
Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc.
Cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực phẩm này. Amen.
Kinh Sau Bữa Ăn
Đội ơn Chúa đời đời mạch sống,
Đã nuôi chúng con hồn xáx hôm nay.
Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng,
Xuống cho mọi loài ơn lộc no đầy. Amen.
Kinh Đội Trưởng
Nguyện xin Giêsu anh cả từ nhân, ngày đêm ban xuống muôn ơn phúc cho đội của con.
Giúp cho đoàn con nên những Tông Đồ nhiệt thành, mở rộng nước Chúa cứu rỗi các linh hồn.
Đời con hy sinh nguy khó chẳng nề. Bền tâm bác ái yêu Chúa yêu người thiết tha.
Rước lễ mỗi ngày dâng lên Cha tất cả cuộc sống. Xứng danh Tông Đồ của Chúa Giêsu. Amen.
Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin đến dâng mình làm huynh trưởng trong Phong Trào Thiếu
Nhi Thánh Thể. Con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hiệp với Chúa, biết
phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc, qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ.
Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được, khi nào con nên hoàn thiện như
Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. Lạy Mẹ Maria, nhờ
Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống
trung tín và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. Amen.